KONTAKT

Zarząd ROD Złote Piaski
64-300 Nowy Tomyśl
GLINNO 203 C
e-mail: zarzad@zlote-piaski.info

Szanowni Państwo , uprzejmie informujemy ,że po wielu rozmowach wspólnie z Prezesem uzgodniliśmy wykonawcę na umowę zlecenie na wykonanie ogrodzeń parkingów. Roboty rozpoczną się od 3 sierpnia od parkingu południowego. W tym dniu dostarczony zostanie materiał. Planujemy uporządkować ten parking w sobotę przy pomocy działkowców. Ogłoszenia o pracach porządkowych zostanie wywieszone jutro. Prosimy członków Zarządu o pomoc w zorganizowanie tych prac. Pozdrawiam Z. Markowski