KONTAKT

Zarząd ROD Złote Piaski
64-300 Nowy Tomyśl
GLINNO 203 C
e-mail: zarzad@zlote-piaski.info

 

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 29 kwietnia 2020 roku 

w sprawie działalności kolegiów prezesów

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 roku zajmował się tematem kolegiów prezesów. Związek od lat przykłada dużą wagę do tworzenia i funkcjonowania kolegiów prezesów, których rola polegająca głównie na reprezentowaniu wspólnych interesów ROD na danym terenie - jest nieoceniona. W kraju funkcjonuje 287 kolegiów prezesów, które obejmują swoim działaniem 2997 ROD w całym kraju.

Funkcjonujące kolegia podejmują wspólne działania: pozyskują dotacje i finansowanie dla ogrodów ze strony samorządów, współpracują z organami samorządowymi w zakresie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w zakresie wywozu odpadów z terenów ROD i kosztów ponoszonych z tego tytułu przez działkowców, współpracują w sprawie opłat wodnych oraz wdrażania nowej ustawy prawo wodne, wdrażania programu DGCS PZD System,  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, współpracują z samorządami i służbami porządkowymi w kwestii bezpieczeństwa w ROD. W poprzednich latach organizowały i brały udział w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych wspólnie z samorządami i lokalną społecznością i wiele innych. Na początku bieżącego roku, gdy w parlamencie była procedowana ustawa o zmianie ustawy Prawo Budowlane wiele kolegiów prezesów  przedstawiło swoje stanowisko  w tej sprawie i przekazało parlamentarzystom, Marszałkowi Sejmu i Senatu RP oraz Ministrowi Infrastruktury.

Krajowy Zarząd PZD docenia zaangażowanie i podejmowane przez kolegia działania. Korzyści płynące ze wspólnej pracy prezesów zarządów ROD w kolegiach są bardzo wymierne z punktu widzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz całego Związku. Jednak nie wszystkie powołane przez okręgowe zarządy PZD kolegia podjęły działalność nie czerpiąc przykładu z tych, które zyskały wiele dla swoich ogrodów i działkowców.

            Krajowy Zarząd PZD uważa, że korzyści płynące z powołania i funkcjonowania kolegiów są tak wymierne w sensie finansowym i wizerunkowym, że należy dążyć do ich tworzenia tam, gdzie jeszcze nie zostały powołane. Wspieranie się, wymiana doświadczeń w każdej dziedzinie funkcjonowania ogrodów działkowych, wspólne działanie prezesów i wspólna reprezentacja PZD przed lokalnym samorządem terytorialnym są nie do przecenienia i warto do tego przekonać te zarządy ROD, które jeszcze nie działają w kolegiach.

            Krajowy Zarząd PZD zwraca się do kolegiów prezesów o utrzymywanie ciągłości funkcjonowania w czasie trwania stanu epidemii przy zastosowaniu obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wprowadzonych zarówno przez organy państwa, jak i Krajowy Zarząd PZD. Jednocześnie w tym wyjątkowym okresie w kraju, Krajowy Zarząd PZD zwraca się do kolegiów prezesów o wsparcie zarządów ROD wchodzących w ich skład w zakresie docierania i przekazywania podstawowej wiedzy dotyczącej PZD, funkcjonowania ROD i zagospodarowania działek w ROD nowym działkowcom, z uwagi na to, że w bieżącym roku stan epidemii może sprawić, iż okręgowe zarządy i zarządy ROD nie będą w stanie zorganizować i przeprowadzić szkoleń dla nowych działkowców.

Krajowy Zarząd PZD zachęca do prowadzenia działalności w kolegiach prezesów i pośredniczenia w kontaktach ROD z samorządem lokalnym. Wspólna walka od dobro ogrodów i działkowców, jak pokazały wieloletnie doświadczenia Związku, przynosi efekty.

 Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 

 

 
 

Witamy!

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Krystyny Łybackiej

Popularyzatorki idei ogrodnictwa działkowego i wielkiego przyjaciela działkowców…

 

Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa na dłużej - 09.04.2020

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.

Egzaminy najwcześniej w czerwcu

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Przedłużamy również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

 • ograniczenia w przemieszczaniu się;

 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;

 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!

 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;

 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;

 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;

 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;

 • zamknięcie restauracji;

 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;

 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

 • zamknięcie szkół i uczelni;

 • przedszkoli i żłobków;

 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;

 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę - pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);

 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Podsumowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

Wszystkie zasady oraz obowiązujące obostrzenia znajdują się w zakładce "Aktualne zasady i ograniczenia" w dziale „Ważne informacje”.

źródło : gov.pl/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Z okazji Wielkanocy niech życzenia nabiorą mocy
W sercu pogody, a w dyngusa dużo wody!
Miłość i pokój niech goszczą u Was dnia każdego
Niech każdy dzień przyniesie coś pięknego.

Życzy Zarząd ROD Złote Piaski
i Komisja Rewizyjna