KONTAKT

Zarząd ROD Złote Piaski
64-300 Nowy Tomyśl
GLINNO 203 C
e-mail: zarzad@zlote-piaski.info

 

Zapraszam na posiedzenie  Zarządu ROD  Złote Piaski, które odbędą się

w dniu jubileuszowym w klubie Sp-ni  Mieszkaniowej

o godzinie 17.00 Pozdrawiam Z. Markowski

Komunikat Krajowego Zarządu w sprawie wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019 dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD - 26.10.2018

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

w sprawie wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019

dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD

z dnia 26 października 2018 roku

Krajowy Zarząd PZD w dniu 25 października 2018 roku uchwałą nr 455/2018 przyjął wytyczne określające zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019 dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD oraz wzory druków do przeprowadzania tych zebrań.

Wytyczne będą bardzo przydatne w przygotowaniu i przeprowadzeniu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019. Razem z wytycznymi Krajowy Zarząd PZD przyjął również wzory druków, czyli projekty uchwał, regulaminu zebrania, projekty protokołów komisji walnego zebrania do wykorzystania przy organizacji i podczas posiedzenia.

Krajowy Zarząd PZD konsultował wytyczne z okręgami i uzyskały bardzo wysoką ocenę. Dlatego prosimy o zastosowanie ich w praktyce z Waszym ogrodzie.

Zarówno wytyczne jak i wzory dokumentów znacznie ułatwią Państwu organizację i odbycie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, jak również wskażą wszystkie konieczne działania po odbyciu walnego zebrania.

Równocześnie informujemy, że wytyczne wraz z drukami będą zamieszczone w Biuletynie Informacyjnym nr 13/2018, który w normalnym trybie przekażemy do zarządów ROD.

Ponadto wytyczne te wraz ze wszystkimi załącznikami będą wydane w formie broszury w formacie A4 z przeznaczeniem po 2 egzemplarze dla każdego ROD. Koszty wydania tych broszur i dystrybucji do ogrodów zostaną pokryte przez Krajową Radę PZD ze środków budżetowych.

Broszury zostaną dostarczone do wszystkich ROD pod koniec listopada w zwykłej przesyłce.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 26 października 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „Złote Piaski” w Nowym Tomyślu

uprzejmie informuje, że

w dniu 24 listopada 2018r /sobota/ od godz. 9,00

będzie zamykana woda na okres zimowy w Ogrodzie.

Wszystkich działkowców korzystających z sieci wodociągowej
prosi się o obecność w tym dniu na swoich działkach, celem spuszczenia wody z urządzeń poboru wody.

Zarząd ROD „Złote Piaski” informuje, że w 21 i 22 2018r

firma UNIMAP Agata Fuchs z Krakowa prowadzić będzie pomiary

powierzchni wszystkich działek w naszym Ogrodzie.

Celem tych działań jest aktualizacja planu przestrzennego Ogrodu.

Ogłoszenie

Zarząd ROD „Złote Piaski” informuje, że w II połowie listopada 2018r firma UNIMAP Agata Fuchs z Krakowa prowadzić będzie pomiary powierzchni wszystkich działek w naszym Ogrodzie. Celem tych działań jest aktualizacja planu przestrzennego Ogrodu.

Działkowców, którzy dla własnych potrzeb, poprzez nasadzenie drzew i krzewów zagospodarowali terenprzylegający do działki, a stanowiący pas ochronny Ogrodu prosi się o kontakt z prezesem zarządu.

Tereny te na wniosek działkowców będą mogły być włączone do powierzchni działki. Jeżeli takiego wniosku działkowiec nie zgłosi do dnia 12.11.2018r nasadzenia te będzie musiał zlikwidować sam, lub zrobi to zlecona firma na koszt działkowca.