KONTAKT

Zarząd ROD Złote Piaski
64-300 Nowy Tomyśl
GLINNO 203 C
e-mail: zarzad@zlote-piaski.info

 

 

DZIAŁKOWCY

 

LICZNIKI PRĄDOWE /stare/ SĄ DO

 

ODBIORU PO UPRZEDNIM

 

UZGODNIENIU Z GOSPODARZEM

 

DZIAŁKA NR.163 TEL. 609 534 888

Konkursy w Okręgu Poznań
Komisja Konkursowa odwiedziła kolejne ogrody i działki zgłoszone do konkursu .
W piątek 28 lipca 2017 r. komisja oceniała ROD Eko-Relaks w Międzychodzie

oraz jedną działkę a następnie udała się do ROD „Zielony Zakątek” w Nowym Tomyślu lustrując ładnie zagospodarowane działki a w szczególności te zgłoszone do konkursu.

W sobotę 29 lipca 2017 r. udaliśmy się do Zbąszynia by w ROD im. „M Kopernika „ w Zbąszyniu, który 5 sierpnia 2017 r. obchodzić będzie jubileusz 65-lecie powstania ogrodu ocenić 2 piękne działki.

Kolejnym ogrodem ,który odwiedziliśmy to ROD im. „Fr Wawrzyniaka „ w Zbąszyniu

tutaj komisja oceniała ogród i działki , szczególną uwagę zwróciliśmy na działkę nr 77 zgłoszoną do konkursu ,która dostosowana jest dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Podsumowanie konkursów i ogłoszenie wyników oraz wręczenie laureatom dyplomów i nagród nastąpi podczas obchodów Okręgowych Dni Działkowca , które odbędą się 9 września 2017 r. w ROD „RURO 2012” w Poznaniu.

 

Krajowa Rada wystąpiła do Ministra Środowiska w sprawie śmieci - 19.07.2017
Sprawa zasad wywozu śmieci z terenów ROD to wciąż żywy temat wśród działkowców. Dlatego też, od kilku lat PZD zabiega o zmianę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie rodzinnych ogrodów działkowych w celu zmniejszenia horrendalnych opłat za wywóz śmieci oraz zmianę systemu ich ustalania, aby odpowiadał on ilości śmieci faktycznie wytwarzanych na terenach ROD.
W ramach podejmowanych działań, Krajowa Rada PZD m.in. dwukrotnie wystąpiła do Ministra Środowiska o dostosowanie przepisów ustawy „śmieciowej” do potrzeb ROD. W sierpniu 2016 r. Minister udzielił odpowiedzi, że resort dostrzega problemy i analizuje ustawę pod kątem ewentualnych zmian. Mimo tego zapewnienia, przez blisko rok czasu nikt nie poinformował Związku i działkowców o rezultatach tych analiz i nie przedstawił żadnych propozycji zmian.
Wobec powyższego, w związku z licznymi prośbami zarządów ROD i działkowców o interwencję w tej sprawie, w dniu 19.07.2017 r. Krajowa Rada PZD po raz kolejny wystąpiła do Ministra Środowiska o nowelizację ustawy „śmieciowej”, w tym doprowadzenie do wystąpienia przez resort ze stosowaną inicjatywą ustawodawczą. Ze swojej strony, Związek zaproponował wprowadzenie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach precyzyjnych przepisów dotyczących wywozu śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, do których należą ROD albo wprowadzenie przepisów dedykowanych wyłącznie ogrodom działkowym. W szczególności PZD wskazał na potrzebę, aby w ustawie została określona maksymalna stawka opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych (aby ograniczyć uchwalanie horrendalnych stawek za wywóz śmieci z ROD), uzależnienie jej wysokości od stawek opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości zamieszkałych oraz znaczące zróżnicowanie stawek za śmieci zmieszane i posegregowane, aby segregacja śmieci była naprawdę opłacalna.
Jednocześnie KR PZD wyraziła chęć współpracy z Ministerstwem Środowiska nad innymi alternatywnymi rozwiązaniami prawnym mającymi na celu zabezpieczenie interesów ROD i działkowców.