KONTAKT

Zarząd ROD Złote Piaski
64-300 Nowy Tomyśl
GLINNO 203 C
e-mail: zarzad@zlote-piaski.info

Poznańska narada prezesów ROD

Poznańska narada prezesów ROD

Blisko stu prezesów rodzinnych ogrodów działkowych z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego uczestniczyło w naradzie odbytej 6 listopada br. w Domu Działkowca ROD Mazurek na poznańskiej Wildzie. Organizator – Okręg w Poznaniu przygotował bogaty program narady. Znalazły się w nim takie tematy jak:·         Ochrona danych osobowych - omówienie Przewodnika RODO w ROD;

·         Ośrodki finansowo - księgowe - funkcjonowanie i rozwój;·         Program DGCS PZD System- wdrażanie i rozpowszechnianie;

·         Regulacje stanu prawnego gruntów - stan aktualny;·         Działania PZD w interesie działkowców:
- projekt ustawy śmieciowej,- wystąpienie do M Środowiska w sprawie zezwoleń na wycinkę drzew na działkach;

·         Interpretacja statutu w sprawie określania wartości infrastruktury;·         Działalność gospodarcza, wykorzystanie majątku Związku;·         Inwestycje w ROD, realizacja programu budowy siedzib;·         Przygotowanie do kampanii sprawozdawczo-wyborczej;·         Stanowisko KR PZD w sprawie 100 - lecia odzyskania Niepodległości;

·         Aktualne sprawy Okręgu.

Specjalnym gościem narady był prezes Poznańskiego Banku Spółdzielczego Paweł Bursig obsługującego dużą liczbę ogrodów, który przedstawił prezesom ciekawą i korzystną ofertę wprowadzenia w ogrodach programu obsługi bezgotówkowej działkowców i zarządów ROD polegającego na bezpłatnym wyposażeniu ogrodów w terminale płatnicze oraz ofertę korzystania z kart przedpłaconych. Pozwolą one na wyeliminowanie przechowywania gotówki w kasie ogrodu i przy tym nie naruszają przyjętych przez Związek zasad obsługi finansowej. Główne tematy narady prezentowali prezes Okręgu Zdzisław Śliwa, główna księgowa Okręgu Sylwia Marciniak, inspektor ds. terenowo - prawnych Anna Socha, skarbnik Okręgu Zenon Brzozowski oraz dyrektor biura Okręgu Agata Wróbel. Ponad 3 godzinna narada prezesów pozwoliła zaprezentować ww. tematy w przejrzysty sposób i wywołała bogatą dyskusję uczestników. Szczególny nacisk położony został na konieczność szybszego wdrażania programu DGCS PZD System, czemu posłużyła prezentacja podkreślająca zalety programu i korzyści płynące dla sprawnego zarządzania ogrodem. Była to dobra prezentacja programu i zarazem zachęta dla niezdecydowanych do podjęcia szybkich decyzji o jego zakupie. Równie ważnym tematem było prowadzenie księgowości ROD przez OFK. Za takim rozwiązaniem przemawia zadowolenie 98 ogrodów, które już powierzyły swoją księgowość do poznańskiego ośrodka, ale także dowody z prowadzonych kontroli przez pracowników biura Okręgu, które potwierdziły szereg błędów i nieprawidłowości w ogrodach prowadzących własną księgowość. Uczestnicy narady zgodzili się, że OFK nie tylko  prowadzi księgowość, ale służy doradztwem prezesom i skarbnikom ogrodów w wielu nurtujących ich kwestiach. Ośrodki finansowo – księgowe są też gwarantem, że księgowość ogrodu jest przejrzysta i zgodna z zakładowym planem kont PZD.

Prezes Okręgu zwrócił też szczególną uwagę na konieczność rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniami do kampanii sprawozdawczo- wyborczej Związku. Pomocą będą służyć bardzo dobrze opracowane przez Krajowy Zarząd wytyczne do przeprowadzenia zebrań i wzory dokumentów. Niezależnie jednak od technicznego wsparcia kampanii już teraz zarządy ROD muszą się do niej przygotowywać, by przebiegła ona sprawnie i zagwarantowała wybór organów Związku, które dobrze będą prowadzić ogrody działkowe w nowej kadencji. Koniecznością staje się odmłodzenie części kadr i skuteczniejsze wprowadzenie dostępnych narzędzi wspomagających zarządzanie ogrodami, w tym omówionego programu DGCS PZD System.

Zbliżająca się 100-rocznica odzyskania Niepodległości była okazją do przywołania przyjętego przez KR PZD Stanowiska zawierającego apel o uczczenie święta przez wywieszenie w ogrodach flag narodowych i związkowych oraz sadzenie drzewek upamiętniających tę ważną rocznicę. Poznańscy działkowcy zostali zaproszeni do uczestnictwa w wieczorze „Święto Niepodległości i Działkowe Zaduszki”, które tradycyjnie jest obchodzone w ROD im. ks.
L. Przyłuskiego w Poznaniu. Tym razem będzie miało szczególną oprawę i odbędzie się
8 listopada o godz. 16.00. Odbyta narada poznańskich prezesów ROD zapoczątkowała cykl narad zaplanowanych przez Okręg. Następne odbędą się w najbliższym czasie w Wolsztynie, Szamotułach, Wrześni i Lesznie.

dr Zdzisław Śliwa prezes Okręgu