KONTAKT

Zarząd ROD Złote Piaski
64-300 Nowy Tomyśl
GLINNO 203 C
e-mail: zarzad@zlote-piaski.info

Ogłoszenie 06.11.2018r.

Ogłoszenie

Zarząd ROD „Złote Piaski” informuje, że w II połowie listopada 2018r firma UNIMAP Agata Fuchs z Krakowa prowadzić będzie pomiary powierzchni wszystkich działek w naszym Ogrodzie. Celem tych działań jest aktualizacja planu przestrzennego Ogrodu.

Działkowców, którzy dla własnych potrzeb, poprzez nasadzenie drzew i krzewów zagospodarowali terenprzylegający do działki, a stanowiący pas ochronny Ogrodu prosi się o kontakt z prezesem zarządu.

Tereny te na wniosek działkowców będą mogły być włączone do powierzchni działki. Jeżeli takiego wniosku działkowiec nie zgłosi do dnia 12.11.2018r nasadzenia te będzie musiał zlikwidować sam, lub zrobi to zlecona firma na koszt działkowca.