KONTAKT

Zarząd ROD Złote Piaski
64-300 Nowy Tomyśl
GLINNO 203 C
e-mail: zarzad@zlote-piaski.info

OPŁATA ZA 2019r.

UWAGA

INFORMACJA O OPŁATACH OGRODOWYCH W ROD ZŁOTE PIASKI

W NOWYM TOMYŚLU NA 2019R

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w dniu 24 kwietnia 2019r przyjęło

Uchwały w sprawie opłat ogrodowych ROD „Złote Piaski” w

Nowym Tomyślu na rok 2019.

Opłata Ogrodowa w wysokości 0,47 zł od 1 m2 działki - Uchwała Nr 7/2019

Opłata energetyczna w 11,00 zł od działki – Uchwała Nr 8/2019

Opłata wodna w wysokości 10,00 od działkowca – Uchwała Nr 9/2019

Opłatę energetyczną i opłatę wodną opłacają działkowcy, których działki

podłączone są do prądu i wody.

Działkowcy, których działki podłączone są do instalacji wodociągowej ponoszą opłatę za wymianę zaworu odcinającego w studni wodociągowej w wysokości 30,00zł.

Opłaty ogrodowe działkowiec jest zobowiązany do uiszczenia do dnia 30 czerwca 2019r.

Na konto bankowe wskazana w otrzymanym blankiecie opłat.