KONTAKT

Zarząd ROD Złote Piaski
64-300 Nowy Tomyśl
GLINNO 203 C
e-mail: zarzad@zlote-piaski.info

Szkolenie aktywu ROD 15.02.

 
 

Szkolenie aktywu ROD w Nowym Tomyślu

W dniu 15 lutego 2019 r. w Nowym Tomyślu odbyło się doroczne szkolenie aktywu zarządów ogrodów działkowych i ogrodowych komisji rewizyjnych. Szkolenie otworzył Józef Kasprzak Przewodniczący Powiatowego Kolegium Prezesów w Nowym Tomyślu.  W szkoleniu uczestniczył Poseł na Sejm RP p. Krzysztof Paszyk, przedstawiciel Burmistrza Nowego Tomyśla  p. Jerzy Klimstacz oraz  aktyw 21 ogrodów działkowych z powiatów  grodziskiego, wolsztyńskiego, nowotomyskiego i miasta Buk. W programie szkolenia omawiano zadania i obowiązki zarządów ROD w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych ROD w roku 2019. Omówiono sprawy finansowe ogrodów, sporządzenie bilansów i sprawozdań finansowych. Wiceprezes OZ PZD  p. Robert Klimaszewski przedstawił także aktualną sytuację w PZD oraz omówił nowelizację Regulaminu ROD. Główna księgowa OZ PZD p. Sylwia Marciniak przedstawiając druki finansowe szczególną uwagę zwróciła na sporządzenie preliminarzy na 2019 rok. Poseł Krzysztof Paszyk zabierając głos przedstawił sprawę związaną  z nowelizacją ustawy   śmieciowej dotyczących ogrodów oraz ustosunkował się do projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad  zwrotu  wywłaszczonych nieruchomości. Sprawy związane z działalnością i obowiązkami komisji rewizyjnej w ogrodzie omówił  p. Edmund Derwich  z Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Poznaniu.

Tekst: Jozef Kasprzak

Zdjęcia: Maciej Kasprzak