KONTAKT

Zarząd ROD Złote Piaski
64-300 Nowy Tomyśl
GLINNO 203 C
e-mail: zarzad@zlote-piaski.info

Noworoczne spotkanie prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych

W dniu 11 stycznia 2019 r. odbyło się noworoczne spotkanie prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Kolegium Prezesów Powiatu Nowotomyskiego i aktywu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielony Zakątek” w Nowym Tomyślu. Prezes Józef Kasprzak serdecznie powitał przybyłego na spotkanie Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Paszyka . Po powitaniu wszystkich uczestników spotkania w skrócie podsumował działalność Powiatowego Kolegium w roku 2018r. oraz przedstawił jakie inwestycje zostały wykonane w ROD „Zielony Zakątek” i innych ogrodach. Omówił aktualną sytuację w PZD oraz przygotowania do zbliżających się Zebrań Sprawozdawczo Wyborczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych i wyborach nowych władz ogrodowych. Z okazji Nowego Roku 2019 Józef Kasprzak przekazał życzenia od Prezesa Okręgu Pana Zdzisława Śliwy. Odczytał także życzenia od Starosty Nowotomyskiego , który nie mógł osobiście uczestniczyć w spotkaniu. Józef Kasprzak składając życzenia wszystkim zebranym życzył zdrowia, pomyślności i zadowolenia z wykonywanej społecznej pracy na rzecz ogrodu i związku w 2019 roku. Poseł Krzysztof Paszyk składając życzenia deklarował ścisłą współpracę z działkowcami i Związkiem.
Tekst i zdjęcia Józef Kasprzak