KONTAKT

Zarząd ROD Złote Piaski
64-300 Nowy Tomyśl
GLINNO 203 C
e-mail: zarzad@zlote-piaski.info

Z głębokim żalem zawiadamiamy

Z głębokim żalem zawiadamiamy iż zmarł
ś†p
Sylwester Chęciński

Nasz Przyjaciel, Wspaniały Działkowiec, Wielki Człowiek,
Pierwszy Wiceprezes Okręgu PZD w Poznaniu.
Msza św. pogrzebowa w Kościele pw. Św. Boromeusza 29 listopada o godz. 12.00 w Kościanie .
Po mszy św. pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie
Najbliższym Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia

Koleżanki i Koledzy z Okręgu